Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal kimlik bileşenlerimiz şunlardan oluşmaktadır.

 • Amblem ve logo kullanım standartları
 • Antetli kağıt tasarımı
 • Zarf tasarımı
 • Kartvizit tasarımı
 • Bloknot tasarımı
 • Haberleşme formları
 • Muhasebe dokümantasyonlarının tasarımı
 • Dijital materyallerin tasarımı
 • Tanıtım materyalleri (Katalog, broşür, insert, kit vb...)
 • Dergi ve diğer tanıtım materyalleri
 • Kurumsal web projesi

Kurumsal Danışmanlık

pazarlamada bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Kurumun kimlik özelliklerinin kesin olarak belirlendiği görsel, fiziksel, kültürel ve genel kurum felsefesinin niteliklerinin oluşturulması için yapılan çalışmaların tümüdür.

Günümüzde birçok kuruluş, artık toplam kalite anlayışını benimsemiş ve kurumsal bir stratejiyle kurumsallığını sunma çabası ve gayreti içine girmiştir. Bu tür bir çalışmaya başlamadan önce kurumun kendi vizyonunu belirlemiş, felsefesinin kendisine kazandıracağı gelişmeleri sindirmiş, kurumsal kimliğin yalnız bazı temel basılı materyalden ibaret olmadığının bilincine ulaşmış olması; o kurumun gelecekte karşılaşabileceği kimlik bunalımlarını da aşması için başlangıç noktası olmaktadır.

Logo 

kurumsal kimlikte hayati önem taşımaktadır. Bir logo'nun kurumsal kimlikte ne kadar büyük bir önemi olduğunu sanırız ki "Nike" firması ile daha iyi anlaşılabilir. Kurumla ilgili tasarım alanında uzman ekibimiz ile vermek istediğiniz mesaj ve sektörsel farkınızı açığa çıkaracak logo tasarlanır.

Adana Mag-Net Yazılım olarak Kurumsal kimlik danışmanlığı hizmetimiz ile  kurumun tasarımla ilgili genel anlayışı beraber ortaya konulup, çalışmanın en doğru süreçte ve doğrulukta ilerlemesini sağlanacaktır.

Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik kavramı, görsel-işitsel iletişim başta olmak üzere, kurumu çok yönlü anlatan bir imaj çalışmasıdır.. Bu çalışmanın amacı kurumun rakiplerinden ayıran pozitif yönleri ortaya çıkarmanın yanı sıra kurumların tarihsel, kültürel ve coğrafi kimliklerini, kuruluş amaçlarını ve ideallerini, ürün ve hizmetlerini etkili ve güvenli  bir biçimde hedef kitleye aktarmaktır.

Kurumsal kimlik için hayati önemi taşıyan görsel tasarım aracımız "Logo"dur. "Kaliteli hizmet veren bir firmanın kaliteli bir logosu olmalıdır" anlayışı ile yola çıkılmalı; oluşturulacak logonun kurumun her yerde kullanabileceği bir kimlik öğesi olacak şekilde tasarlanmasına dikkat edilmelidir.

Adana Mag-Net Yazılım ekibi olarak tutarlı ,etkili ve dolaysız bir kurumsal kimlik çalışması için sizlere yardımcı oluyor ve tecrübemizle firmanızın pazarını görsel hitabı yüksek tasarımlarımızla artırmayı amaçlıyoruz.