Web Yazılım Kursu

Web programlama sabır ve emek ister. Bir anlık istek değil sürekli azim ve devamlılık gereklidir.
Şu anda piyasada webmaster adıyla yüzbinlerce eleman dolaşıyor. Ancak bunlardan pek azı gerçekten bu işi standartlarına uygun yapıyor.
Her işte olduğu gibi programcı olmanın yolu da ciddi bir eğitim almak ve uzmanlar eşliğine aktif uygulamalar gerçekleştirmektir.
Amacımız gerçek anlamda, bilinçli, gerekli eğitimleri almış piyasa değeri yüksek programcılar yetiştirmektir.
Eğitim sınıflarımızda herkes seviyesine göre sınıflara ayrılmıştır.
Eğitimler ,bu işe yıllarını vermiş bilgisayar mühendisleri tarafından verilmektedir.
Bütün kurslara aktif olarak katılan ve gerekli özveriyi gösteren olan arkadaşlar piyasada aranan bir web programcısı olacaktır.
Çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak bölümlendirdiğimiz bu eğitimlerin içeriği aşağıdadır.

Kursumuz 

Hafta içinde 3 gün günde 3 saat
Hafta sonu 4,5 ar saat verilecektir
Toplamda 8 haftada 72 saat eğitim verilecektir
Sınıflarımız 15 kişi ile sınırlıdır

Web Programlama Kursu 1.Seviye (Çıraklık)
PHP'ye Bakış

 • Dinamik web sayfası ne demek
 • Sunucu tabanlı programlara genel bakış.
 • Server ve Client Kavramı
 • Veritabanının sağladığı dinamizim
 • Dinamik internet uygulamaları geliştirmek için neler lazım?
 • Tarayıcı içinde kod yazmak ve sunucu tabanlı kod yazmanın farkı.
 • Php motoru nasıl çalışır
 • Php kullanmanın faydaları.
 • Apache,Mysql,Php kurulumu

Php'ye Başlangıç Kod Yazma

 • Temel Veri tipleri
 • Php temel fonksiyonları
 • Kod blokları
 • Sabit ve değişkenler
 • Döngü Yapıları
 • While, Do...While, For,Foreach
 • Exit,break,continue kullanımı

Karar Yapıları

 • True ve false ifadeleri
 • If,Else,Elseif
 • Swicth/Case ifadesi
 • Ternary Operatörü Kullanımı

PHP Operatörleri

 • Mantıksal Operatörler
 • İlişkisel Operatörler
 • Bitwise Operatörler
 • Atama ve matematiksel Operatörler
 • Diğer operatörler

Apache Web Sunucusu Kullanımı

 • Apache Ayarları
 • Web site özellikleri

PHP Fonksiyonlar

 • Fonksiyon Tanıtımı ve kullanımı
 • Fonksiyonlar oluşturma ve parametre atamak
 • Değişkenerin Etki Alanı
 • Yerel ve Global Değişkenler
 • Fonksiyondan Dönüş Değeri
 • Fonksiyon içinde fonksiyon çağırma
 • Harici fonksiyon yükleme
 • Özyineli Fonksiyonlar
 • Dinamik Fonksiyon Çağrılması
 • Öntanımlı Php Fonksiyonları

PHP'de Diziler

 • Dizi Tanımlama ve kullanımı
 • Dizi Elemanları
 • Dizilere Değer atama ve okuma
 • Dizilerde Operasyonlar
 • Dizilerde Sıralama
 • Tek Boyutlu Diziler
 • Çok Boyutlu Diziler
 • Dizi Fonksiyonları
 • Web Uygulamalarında form ve dizi kullanmak

Metin ve Matematik Fonksiyonları

 • Metin fonksiyonları
 • Metinler ve diziler arası dönüşüm
 • Matematik fonksiyonları
 • Rastgale sayı üretme ve tip kontrolleri
 • Kurallı İfade Fonksiyonları
 • Metinsel uygulamalar
 • Matemaiksel uygulamalar

Dosya İşlemleri

 • Dosya oluşturma ve silme
 • Dosya açma,okuma ve yazma operatörleri
 • Dosya içindeki bilgiyi birleşenlerine ayırma
 • Dosya içeriğini kurallı ifadelerle taramak
 • Dosya izinleri
 • Dosya kilitlemek
 • Dizin içeriğini okumak
 • Dizin oluşturma ve silmek
 • Özyineli fonksiyonla içiçe dizinlere erişmek
 • Site kaynak kodunu okumak ve yazdırmak.

Mysql

 • Mysql Giriş
 • Mysql Değişken Tipleri
 • Mysql Bağlantı Fonksiyonları
 • Temel sql cümlecikleri(select,insert,update,delete,where,order by)
 • Phpmyadmin kullanma
 • Veri tabanı yedekleme ve geri yükleme
 • Php Mysql bağlantısı kurma
 • Php'nin Mysql fonksiyonları
 • Php'de sorgu çalıştırma
 • Php ve Mysql Tabanlı dinamik uygulamalar yazma

Formlar

 • Form kullanma
 • Form elamanları
 • Formdan veri almak
 • POST ve GET methodları
 • Sunucuya dosya yükleme

Cookie Kullanımı(Çerezler)

 • Cookie'lerin Amacı
 • Cookie'leri Başlatmak
 • Cookie'leri Almak
 • Cookie'lerde Zaman Sınırı
 • Cookie'leri Silmek
 • Cokie'de Dizi Saklama

Session Kullanımı

 • Session'ların Amacı
 • Sesion'ların başlatmak
 • Session ve Cookie farkı
 • Session yaşam süresi
 • Session temizleme

Mail

 • Php mail fonksiyonu
 • Mail gönderme
 • Mail başlık bilgisi
 • Maile dosya yükleme

Php ile E-ticaret Uygulaması

 • E-ticaret sitesinin özellikleri ve gereksinimleri
 • Üye girişi
 • Alış-veriş sepeti uygulaması
 • SSL nedir ve SSL güvenliği
 • Sipariş işlemek


Web Programlama Kursu 2.Seviye (Kalfalık)
Nesne Tabanlı (OOP) PHP

 • Nesne Tabanlı Programalaya Giriş ve faydaları
 • Sınıf oluşturma,özellik ve metodlar
 • PHP sınıf bileşenleri (public, private, static)
 • Construct ve Destruct kullanımı
 • Const ile sabit özellik tanımlama
 • Alt sınıf oluşturma ve çağırma

Javascript ve Jquery

 • Temel düzey javascript
 • Temel düzey jquery
 • Jquery kütüphaneleri
 • Php içine javasript gömme

XML

 • XML kullanım alanları ve xml kaynaklı uygulamalar
 • XML ağaç yapısı
 • XML söz dizimi,öznitelikleri ve elementleri
 • Doğru XML yapısı ve XML doğrulama
 • XSLT ile xml biçimlendirme
 • XMLHttpRequest Nesnesi
 • XML Parser
 • XML'den HTML'ye veri aktarma
 • XML uygulamaları
 • XML ad alanları
 • XML CDATA
 • XML Encoding
 • Sunucu tabanlı XML oluşturma
 • XML tabanlı teknolojiler
 • Php XML fonksiyonları

PHP ile AJAX

 • Ajax Giriş
 • Javascript'teAjax objeleri
 • Jquery Ajax kullanımı
 • Ajax ile veri işlemleri
 • Ajax ile DOM kullanımı
 • Ajax-Php-Mysql uygulamaları

Mysql

 • Mysql tablo yapıları ve performans analizleri
 • Where,like,and,or,in,between ..
 • Order by,group by
 • Joins (Join,Inner Join,Left Join,Right Join vs..)
 • Mysql fonksiyonları

Htacces

 • Seo dostu url yaratma
 • Farklı dosya uzantılarında php çalıştırma
 • Cache kontrol
 • Subomain ve dizin yönlendirme
 • 404 ve 500 vb özel başlıklı sayfa yönlendirme ve oluşturma
 • IP yasaklama ve kısıtlama
 • Özel dizinlere erişim engelleme
 • İçeriklerin başka sitelerde kullanılmasını engellemek

Güvenlik

 • Php güvenlik açıkları ve önlemleri
 • Şifreleme yöntemleri
 • Güvenlik Resmi Oluşturma


Web Programlama Kursu 3.Seviye (Ustalık)
Framework

 • Php MVC yapısı
 • Php frameworklar

CodeIgniter Framework

 • Neden CodeIgniter
 • CodeIgniter Kurulumu
 • CodeIgniter Controller view ilişkisi
 • CodeIgniter Model View Controller (Mvc) İlişkisi
 • CodeIgniter Helpers
 • CodeIgniter Library
 • CodeIgniter Plugins
 • CodeIgniter Uygulamları

Php Active Record kullanımı

 • ORM nedir?
 • Active Record Sağladığı Faydalar
 • CodeIgniter Active Record Entegrasyonu
 • CRUD(Create, Read, Update ,Delete) işlemleri
 • Finders
 • Callbacks
 • Validations
 • Associations
 • Utilities
 • Transaction

Php ve Curl

 • Curl Fonksiyonları
 • Curl Uygulamalrı

Jquery ve Php

 • Jquery UI
 • Jquery Kütüphaneleri
 • Jquery - Php uygulamaları

Php Uygulamaları

 • Php bot oluşturma
 • Komut satırından php çalıştırma ve paremetre gönderme
 • Kalite Programlama için ipuçları

Site Yönetimi

 • Cpanel ve Plesk Yönetimi
 • DNS kayıtları ve açıklamaları
 • Websitesi yayınlarken önemli noktalar