Apartman Yöneticiliği Programı

Bu yazılım apartman, site, yazlık ve bina yöneticileri için özel olarak hazırlanmış, kullanımı son derece kolay ve işlevi tam olan bir programdır.  En büyük hedefi yönetimde profesyonelleşmek ve zamandan tasarruftur.

Bu program ile;  yapılan harcamalar, banka ile ilgili işlemler, aidat makbuzu girişleri ve varsa aidat dışındaki gelirlerin girişi yapılır. Bir yöneticinin ihtiyaç duyacağı günlük kasa raporu, mizan, bilanço, gelir-gider tablosu, işletme defteri, faaliyet verileri, yönetim bilançosu, istihbarat verileri, borç tahsilat verileri,  gecikme bedeli verileri vb. her türlü raporlama hazırlanabilir.

 

Genel olarak Profesyonel Apartman yöneticiliği Yazılımı ile;

Blokların Tanımlanması, Daire TiplerininTanımlanması, Ödeme Tür Tanımlanması, Birden Fazla Apartman ve Site tanımlama, Ev Sahibi Tanımları gibi tanımlamalar


Dairelerle ilgili ; ev sahibi kayıtlarının  Kaydedilmesi, Aidatların Basımı, Daire Bakiye Raporu Basımı, Daire Gecikme Cezası Raporları gibi raporların hazırlanması

Genel giderlerle ilgili; Apartman ve Sitenin bakım, onarım, tamirat, personel maaşları, çevre düzenleme ve temizlik gibi giderlerin giriş ve listelenmesi, toplam genel gider miktarının raporlanıp ekstre halinde sunulması

Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi, genel kasa işlemleri

Apartman yönetiminde profesyonel bir tarz ve yönetimde kolaylık arayanlar için ideal bir yazılım olan "Profesyonel Apartman Yöneticiliği Programı" ile beklentilerinizin karşılanacağını temin edebiliriz.
Daha Fazla Bilgi İçin; 0.322 235 57 53