Web Tasarım Uzmanlığı Sertifika Programı

Günümüzde web tasarım sektörünün her geçen gün trendi artarken, web tasarımını bilmeyen firma ve kişiler çok fazla sayıdadır. Firmalar ve kişilere atılması gereken adımları ve izlenmesi gereken yolları göstermek web tasarım eğitimi'nin başlıca amacını oluşturmaktadır.

Bu eğitimin hedef kitlesini, yeni başlayanlar, bu dalları merak edenler, yeni iş arayışı içerisinde olup, kendine yeni alan belirleyenler, benzer işlerde görev alanlar ile birlikte bilgilerini tam profesyonel seviyeye çıkarmak isteyenler, web projesi olanlar veya ilerlemek isteyenler, ne gibi proseslerden geçeceğini bilemeyen veya işini profesyonelleştirmek isteyenler, benzeri işlerde çalışıp, eğitim sonrası kazancını ve kariyerini yükseltmek isteyenler oluşturmaktadır.

Kimler Katılabilir

Var olan bilgisini geliştirmek, web tasarım da uzman olmak ve kariyerini yükseltmek isteyen herkes katılabilir.

GRAFİK/ARAYÜZ TASARIMIZ FILE Menüsü

 • New
 • Open
 • Save
 • Save As

EDIT Menüsü

 • Undo, Step Backward
 • Cut, Copy, Paste
 • Free Transform Path, Transform Path

IMAGE Menu

 • Image Size, Canvas Size, Image Rotate, Trim, Duplicatez
 • Adjustments > Contrast, Levels, Vibrance

View Menu

 • Rulers, Guide

Araçlar

 • Move Tool
 • Marquee Tools grubu
 • Quick Selection Tool, Magic Wand Tool
 • Crop Tool
 • Brush Tool
 • Eraser Tool
 • Paint Bucket Tool
 • Pen Tool
 • Type Tool
 • Rectangle Tools
 • Zoom

Layer

 • Layer (Yeni oluşturma, isimlendirme, taşıma, kopyalama, katman stilleri)
 • Grup Oluşturma
 • Layer Position düzenlemeler
 • Mask

Tipografi

 • Metinlerle Çalışma (Font Ailesi seçimi, font büyüklüğü, font stilleri)
 • Font Ailesi Yükleme

Web Arayüz Geliştirme

 • Web temel kavramları (Sayfa yapısı, header, content, footer)
 • Web standartlarına uygun çalışma alanın oluşturulması
 • Örnek Arayüz Çalışması


HTML5’E GİRİŞ

 • Genel Bakış
 • HTML5’in Temel Yapısı
 • DOCTYPE Bildirimi
 • Character Set Bildirimi
 • HTML5 Söz Dizimi Kuralları
 • Tarayıcı Görüntüleme Motoru (Layout Engine) ve
 • JavaScript Motoru (JavaScript Engine)
 • Firefox
 • Opera
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Chrome
 • HTML5 için Tarayıcı Desteği


Standart Özellikler

 • accesskey
 • class
 • contenteditable [HTML5]
 • contextmenu [HTML5]
 • dir
 • draggable [HTML5]
 • dropzone [HTML5]
 • id
 • lang
 • spellcheck [HTML5]
 • style
 • tabindex

HTML5

 • title
 • hidden [HTML5]
 • HTML5 Etiketleri
 • head
 • title
 • base
 • link
 • meta
 • style
 • script
 • noscript
 • body
 • section [HTML5]
 • nav [HTML5]
 • article [HTML5]
 • aside [HTML5]
 • h1, h2 … h6
 • hgroup [HTML5]
 • header [HTML5]
 • footer [HTML5]
 • address

Grouping Content

 • p
 • hr
 • br
 • pre
 • blockquote
 • ol
 • ul
 • li
 • dl
 • dt, dd
 • figure, figcaption [HTML5]
 • div

Text-Level Semantics

 • a
 • em
 • strong
 • small
 • s
 • cite
 • q
 • dfn
 • abbr
 • time [HTML5]
 • code
 • var
 • samp
 • kbd
 • sub
 • sup
 • i, b, u
 • mark [HTML5]
 • ruby, rt, rp [HTML5]
 • bdi [HTML5]
 • bdo
 • span
 • Edits
 • ins
 • del
 • Embedded Content
 • img
 • map
 • area
 • iframe
 • embed [HTM5]
 • object
 • param
 • video, audio, source, track, canvas
 • Tables
 • table
 • caption
 • colgroup
 • col
 • thead
 • tbody
 • tfoot
 • tr
 • td
 • th

Forms

 • Interactive Elements
 • details [HTML5]
 • summary [HTML5]
 • command [HTML5]
 • menu


HTML5 VE JAVASCRIPT

 • querySelector() Metodu
 • querySelectorAll() Metodu
 • getElementsByClassName() Metodu
 • matchesSelector() Metodu
 • classList Özelliği
 • JQuery JavaScript Kütüphanesi
 • JQuery Seçicileri ile Çalışmak


CSS3 Selectors

 • Type Selectors
 • Universal Selector (*)
 • ID Selectors (#)
 • Class Selectors (.)
 • Descendant Selectors ()
 • Child Selectors ()
 • Adjacent Sibling Selector
 • General Sibling Selectors
 • Attribute Selectors
 • [ns | attribute]
 • ::after
 • ::before
 • ::first-letter
 • ::first-line
 • ::selection
 • :link, :visited
 • :active
 • :focus
 • :hover
 • :target
 • Negation pseudo-class :not
 • :checked
 • :enabled, :disabled
 • :default
 • :invalid
 • :optional
 • :required
 • :first, :left, :right
 • :nth-child()
 • :nth-of-type()
 • :nth-last-child()
 • :nth-last-of-type()
 • :first-child, :last-child
 • :first-of-type, :last-of-type
 • :only-child, :only-of-type, :root, :empty

HTML5 VE WEB FORMLARI

 • form
 • fieldset
 • legend
 • label
 • select
 • option
 • optgroup
 • textarea
 • datalist [HTML5]
 • output [HTML5]
 • keygen [HTML5]
 • input
 • autocomplete Özelliği
 • list Özelliği
 • pattern Özelliği
 • placeholder Özelliği
 • required Özelliği
 • button
 • checkbox
 • password
 • radio
 • image
 • submit
 • text
 • reset
 • file
 • hidden
 • email [HTML5]
 • search, url, tel [HTML5]
 • number [HTML5]
 • range [HTML5]
 • color [HTML5]
 • date, month, week, time, datetime-local, datetime [HTML5]
 • button
 • progress [HTML5]
 • meter [HTML5]


HTML5 AUDIO VE VIDEO ELEMANLARI

 • audio
 • src Özelliği
 • controls Özelliği
 • autoplay Özelliği
 • preload Özelliği
 • loop Özelliği
 • video Elemanı
 • source Elemanı
 • HTMLMediaElement Arayüzü
 • Metotlar
 • Olaylar

HOSTING & DOMAIN İŞLEMLERİ

 • Domain whois bilgilerinin kontrol edilmesi
 • Hosting seçimi
 • Domain ve Hosting alınması
 • Hosting yönetimi (FTP, Mail gibi uygulamalar)
 • Web sitesinin yayınlanması

PROJE

Alınan dersler sonunda sertifika almaya hak kazanabilmek için bitirme projesi verilir. Projeden geçerli not alan katılımcılar sertifika almaya hak kazanırlar.